Aktuellt i Piratpartiet Norrköping mars-april

Piratpartiet Norrköping genomförde sitt medlemsmöte den 16 mars. Protokollet återfinns här.

En av de ändringar mötet beslutade om var att utse Jonas Sederström (bilden) till sekreterare i föreningen, och att vakantsätta en av de sju posterna i styrelsen. En ny verksamhetsplan och budget antogs också, vilka finns utskrivna i protokollet.

Förutom allt detta, antog mötet även enhälligt en omfattande proposition om sakpolitik för partiet i Norrköping, och gav styrelsen i uppdrag att skriva programtexter utifrån dessa ställningstaganden. Vi har nu lokalpolitik för kommunen!

Nästa sak som händer är vår närvaro på det stora LAN som kommer att hållas i Norrköping 2-5 april. Ansvarig är Plux Stahre (plux.stahre@piratpartiet.se). Veckan därpå bjuder vi in till piratfika, tisdagen 9 april kl. 18:00, hemma hos mig på Nygatan 35. Det kommer snart att komma ett e-postutskick om detta.

Styrelsen kommer under året fokusera på att föra fram vår sakpolitik via insändare, debattartiklar och genom att lämna in medborgarförslag till kommunen. Vi kommer fortsätta att anordna sociala träffar och utåtriktad verksamhet samt försöka aktivera fler passiva partimedlemmar. Vill du vara med? Tveka inte att kontakta mig eller någon annan i styrelsen, eller att dyka upp på ett piratfika!

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Ordförande Piratpartiet Norrköping

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>