Att bygga en stark verksamhet i Norrköping

I Norrköping fortsätter nya människor att engagera sig i lokalföreningen. På piratfikat i tisdags var vi åtta personer, varav två nya.

På de senaste sju träffarna i Norrköping har vi varit sammanlagt 18 olika pirater. Det visar dels att intresset är stort, dels att vi skulle ha en ännu starkare verksamhet på orten om vi lyckades träffas på samma gång allihopa.

Vår utmaning ligger i att utnyttja den potential som finns i alla dessa engagerade pirater, och tillsammans forma en verksamhet som ger förutsättningar för var och en att delta utifrån hens omständigheter och intresse.

Piratfikat i tisdags inleddes med styrelsemöte. Protokollet återfinns här.

Under hösten kommer vi att ha studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan. Det kommer utan tvekan bidra till fortsätta att bygga en stark och aktiv lokalförening inför supervalåret 2014.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Ordförande Piratpartiet Norrköping

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>