Medborgarförslag i Norrköping: Utöka fristadssystemet

I Norrköping har vi som målsättning att lämna ett medborgarförslag i månaden till kommunfullmäktige, fram till valet i september nästa år. Som första förslag har vi valt något som vi tror kan få stöd i fullmäktige: Att utöka fristadssystemet till att omfatta alla förföljda konstnärer. I juni 2012 fattade nämligen ett nästan enigt fullmäktige i Norrköping beslutet att staden ska vara en fristad för förföljda författare, som kan bjudas in och få bo och verka här under något år. (Systemet med fristäder finns i ett… Läs mer

Insändare: 68 sidor om varför Piratpartiet behövs

Igår fredag publicerade Norrköpings tidningar en insändare som jag skrivit, om Datainspektionens rapport för 2012. Integritetsfrågorna är oerhört heta just nu, och berör allt från den amerikanska och svenska massövervakningen av nätet till Östergötlandsfrågor. Datainspektionen kritiserar bland annat Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping, för att myndigheten fört ett olagligt DNA-register. Tyvärr finns insändaren inte på nt:s hemsida. Men någon har skannat in den och lagt upp på nätet, så intresserade kan hitta den här. Med vänliga hälsningar, Torbjörn Wester Ordförande Piratpartiet Norrköping

Protester i Norrköping mot Antipiratbyråns attack

Nu är det precis en vecka sedan Rättighetsalliansen (f.d. Antipiratbyrån) skickade ett brev med hot om miljonskadestånd och fängelse till Piratpartiets styrelseledamöter – om partiet inte slutar ge The Pirate Bay internettillgång. Idag meddelade partiet att vi drar nytta av att vi är en internationell rörelse, och att Piratpartiet i Norge och Katalonien tills vidare tar över med att förse The Pirate Bay med internettillgång. Vi har absolut inte kapitulerat inför upphovsrättsindustrin (som en olycklig rubriksättning i Svenska Dagbladet påstår), utan istället ökar vi tempot… Läs mer