Dokument

Övergripande dokument
Piratpartiet Norrköping stadgar (länk)
Regelverk för lokala föreningar i Piratpartiet (länk)
Verksamhetsberättelse 2014 (länk)
Ekonomisk berättelse 2014 (länk)
Verksamhetsberättelse 2013 (länk)
Ekonomisk berättelse 2013 (länk)
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2012 (länk)

Medlemsmöten
2015-02-26
Protokoll medlemsmöte, inkl. budget och verksamhetsplan (länk)
Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Norrköping (länk)

2014-02-26
Protokoll medlemsmöte (länk). Bilaga budget (länk). Bilaga verksamhetsplan (länk).
Proposition – Förslag till verksamhetsplan (länk)
Proposition – Förslag till budget (länk)
Proposition – Förslag till kommunlista (länk)
Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Norrköping (länk)

2013-12-04
Protokoll extra medlemsmöte (länk, undertecknad kopia hos sekreteraren)
Proposition – Utökad sakpolitik för Piratpartiet Norrköping (länk)
Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Norrköping (länk)

2013-03-16
Protokoll medlemsmöte (länk). Bilaga 1: (Länk)
Proposition – Förslag till sakpolitiska ställningstaganden (länk)
Proposition – Förslag till verksamhetsplan (länk)
Proposition – Förslag till budget (länk)
Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Norrköping (länk)

2012-10-25
Protokoll extra medlemsmöte (länk)
Kallelse till extra medlemsmöte för Piratpartiet Norrköping (länk)

2012-06-02
Protokoll konstituerande mötet (länk)
Kallelse till uppstartsmöte för Piratpartiet Norrköping (länk)

Styrelsemöten
2014-01-22 Protokoll (länk)
2013-11-19 Protokoll (länk). Bilaga (länk).
2013-10-01 Protokoll (länk). Bilaga (länk). Bilaga (länk). Bilaga (länk).
2013-08-13 Protokoll (länk)
2013-06-18 Protokoll (länk)
2013-05-07 Protokoll (länk)
2013-03-05 Protokoll (länk)
2013-02-13 Protokoll (länk)
2013-01-08 Protokoll (länk)
2012-12-13 Protokoll (länk)