Piratpopcorn om bostäder och kollektivtrafik i Norrköping

I tisdags samlades vi till piratfika i Norrköping för att diskutera bostadspolitik och kollektivtrafik. Fast kanske borde vi kalla det för ”piratpopcorn” istället, eftersom de flesta åt mer popcorn än fika.

Norrköping har stort behov av nya bostäder. De etablerade politikerna har tappat kontrollen över bostadsfrågan i förhållande till stadens kraftiga tillväxt. En siffra som ofta nämns är att vi behöver 400 nya lägenheter om året bara för att hålla jämna steg med tillväxten.

Några av de saker som diskuterades på piratfikat var vilka sorters bostäder som efterfrågas, hur högt det ska vara tillåtet att bygga och om en förlängning av spårvagnslinjerna kan öppna upp för bostadsbyggande på nya områden utanför staden. Vi var överrens om behovet av att ta ett helhetsgrepp på frågorna om bostäder och kollektivtrafik.

När det gäller kollektivtrafiken diskuterade vi huruvida den bör vara avgiftsfri i tätorten, hur detta i så fall kan finansieras, samt behovet av att ha fler spårvagnar i drift.

Jag känner mig säker på att Piratpartiet i Norrköping kommer att kunna anta en spetsig politik kring bostäder och kollektivtrafik, antingen redan på ett extrainsatt medlemsmöte till hösten eller på det ordinarie medlemsmötet till våren.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Ordförande Piratpartiet Norrköping

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>